Oděvy z pravěku pro návštěvníky expozice Východočeského muzea v Pardubicích (2015)

Soubor oděvů z různých údobí pravěku, které jsou interaktivní součástí stálé expozice pravěkých dějin ve Východočeském muzeu v Pardubicích, jsme vyráběli v průběhu roku 2015. Návštěvníci budou mít možnost na vlastní kůži vyzkoušet, jak se žilo v pravěku!