Oděv federáta pro výstavu „Hroby barbarů / Svět živých a mrtvých doby stěhování národů“ (2015)