PO NITKÁCH DO MINULOSTI

Milí přátelé, kolegové, příznivci,

stejně jako loni, i letos jsme se rozhodli vydat knihu, popularizující stará řemesla a archeologii vlastním nákladem. Budeme rádi, pokud se vám náš projekt zalíbí, když jej podpoříte na odkazu výše, kde se také o knize dozvíte více. Stejně tak nám pomůže, pokud budete sdílet odkazy a informovat své známé, přátele a kolegy o našem projektu. Děkujeme!

Jak obléci pračlověka

Každý z nás má jistě vlastní představu o tom, jak vypadali lidé v pravěku.Tyto představy bývají ovlivněné ilustracemi z dobrodružných knih, filmy a seriály. Málokdo má možnost dozvědět se více o současném stavu poznání vývoje odívání. Občasný průnik informací formou ojedinělého článku o novém vědeckém objevu na informačních portálech popřípadě sociálních sítích informovanosti příliš nepomáhá, protože nebývá často zasazen do kontextu.Tyto stránky jsou přehledem vývoje odívání a vzhledu lidí v prehistorii vytvořený na základě odborné specializace a mnohaleté práce autorů webu, stručný přehled pro všechny zájemce z řad laické i odborné veřejnosti. Kromě výše uvedeného nabízejí také široké spektrum služeb z oblasti rekonstrukcí oděvů, výstav zaměřených na textilnictví a odívání v minulosti a vzdělávacích či volnočasových aktivit.

 

Služby

Výstavy

Navrhneme vám scénář a dle zájmu i zrealizujeme výstavu na téma odívání a textilnictví v pravěku až středověku, eventuelně zaměřenou také na experiment v archeologii. Pomůžeme s hledáním vizuální podoby pravěku a pravěkých lidí na vašich výstavách.

Baví nás také vymýšlet různé doprovodné aktivity, metodické pomůcky, či pracovní listy.

 

Výukové programy a přednášky

Pro základní školy, muzejní a volnočasové instituce nabízíme výukové programy zaměřené na každodennost v pravěku a antice.

Kurzy řemeslné, výtvarné, zážitkové

Nabídka kurzů šitých Vám na míru – od rozdělávání ohně, přes staré řemeslné techniky, až po zážitek z procházky krajinou s lovcem.

Knihy a didaktické pomůcky

Kniha Oblékání pravěku, omalovánky, vystřihovánky a navnazení na knihu právě vznikající.

Odborné expertízy

Provádíme odborné analýzy fragmentů textilu, včetně mikroskopického snímkování, rozboru textilního materiálu a rekonstrukce.

Obchod

Repliky a rekonstrukce pravěkých artefaktů s možností objednat, nebo domluvit výrobu dle vlastní předlohy.

Lovíme v historii

Kniha

Populárně naučná kniha "Oblékání pravěku" je psána jazykem vhodným pro laickou veřejnost, ale může být cenným přehledem pro profesionální archeology a muzejníky.

Kniha je členěna do osmi kapitol. Sedm z nich povídá příběhy o oblékání lidí z různých epoch, od dob lovců a sběračů až po raný středověk, tedy historii odívání zhruba třiceti tisíc let. Osmá kapitola ukazuje čtenáři vývoj tvorby a konstrukce bot. Text je doprovázen řadou černobílých ilustrací nálezů souvisejících s oděvem a fotografiemi možných rekonstrukcí. Ty vznikaly průběžně od roku 2009 a byly zachyceny hledáčkem fotoaparátu několika různých tvůrců. I ti se podíleli na vzniku díla – svým jedinečným pohledem na předmět focení. Každý tvůrce vnesl do rekonstrukce oděvu a jeho zachycení svůj náhled a uchopení celého tématu.

Kniha vypráví, jak mohla vypadat oděvní kultura pravěku, jak se vyvíjela, měnila v detailech i celku a také mizela. Rozhodně není dogmatická. Nebylo v moci této publikace rozebírat do všech detailů množství kultur, které se na našem území v průběhu pravěku vyskytovaly, ani to ostatně nebylo jejím cílem. Byli bychom rádi, aby ve vás vyvolávala otázky, měnila úhel vašeho pohledu na minulost, na naše prapředky, dovedla vás k touze po poznávání.

Aktuálně z facebooku

Je to doma!
Vážení přátelé, kniha dorazila z tiskárny. Nyní ji balíme spolu s odměnami pro vás (všechna ta vřetánka, přeslice, destičky ...) a začínáme rozesílat. Děkujeme všem za pomoc s realizací knhy a doufáme, že vás její pročítání obohatí...
... Více ...Méně

Otevřít na Facebooku

Kdo jsme

Kontaktujte nás