Jak obléci pračlověka

Každý z nás má jistě vlastní představu o tom, jak vypadali lidé v pravěku. Tyto představy bývají ovlivněné ilustracemi z dobrodružných knih, filmy a seriály. Málokdo má možnost dozvědět se více o současném stavu poznání vývoje odívání. Občasný průnik informací formou ojedinělého článku o novém vědeckém objevu na informačních portálech popřípadě sociálních sítích informovanosti příliš nepomáhá, protože nebývá často zasazen do kontextu.Tyto stránky jsou přehledem vývoje odívání a vzhledu lidí v prehistorii vytvořený na základě odborné specializace a mnohaleté práce autorů webu, stručný přehled pro všechny zájemce z řad laické i odborné veřejnosti. Kromě výše uvedeného nabízejí také široké spektrum služeb z oblasti rekonstrukcí oděvů, výstav zaměřených na textilnictví a odívání v minulosti a vzdělávacích či volnočasových aktivit.

 

Služby

Výstavy

Navrhneme vám scénář a dle zájmu i zrealizujeme výstavu na téma odívání a textilnictví v pravěku až středověku, eventuelně zaměřenou také na experiment v archeologii. Pomůžeme s hledáním vizuální podoby pravěku a pravěkých lidí na vašich výstavách.

Baví nás také vymýšlet různé doprovodné aktivity, metodické pomůcky, či pracovní listy.

 

Výukové programy a přednášky

Pro základní školy, muzejní a volnočasové instituce nabízíme výukové programy zaměřené na každodennost v pravěku a antice.

Kurzy řemeslné, výtvarné, zážitkové

Nabídka kurzů šitých Vám na míru – od rozdělávání ohně, přes staré řemeslné techniky, až po zážitek z procházky krajinou s lovcem.

Knihy a didaktické pomůcky

Kniha Oblékání pravěku, omalovánky, vystřihovánky a navnazení na knihu právě vznikající.

Odborné expertízy

Provádíme odborné analýzy fragmentů textilu, včetně mikroskopického snímkování, rozboru textilního materiálu a rekonstrukce.

Obchod

Repliky a rekonstrukce pravěkých artefaktů s možností objednat, nebo domluvit výrobu dle vlastní předlohy.

Lovíme v historii

PO NITKÁCH DO MINULOSTI

Naše druhá populárně - naučná kniha vás provede umem a krásami pravěkého textilnictví. Dozvíte se vše o výrobě tkanin v pravěkém světě a najdete v ní také množství nápadů a návodů pro řemeslnou tvorbu.

Je vhodná pro čtenáře se zájmem o historii, tradiční řemesla nebo enviromentální problematiku. Může sloužit jako pomůcka pedagogům,ať už jako doplněk výuky dějepisu nebo jako inspirace k plánování rukodělných volnočasových aktivit.

Aktuálně z facebooku

Již zítra a v sobotu máte možnost setkat se s profesionálním pračlověkem na jeho toulkách krajinou v okolí Horažďovic... ... Více ...Méně

Otevřít na Facebooku

Kdo jsme

Kontaktujte nás