PO NITKÁCH DO MINULOSTI

Milí přátelé, kolegové, příznivci,

stejně jako loni, i letos jsme se rozhodli vydat knihu, popularizující stará řemesla a archeologii vlastním nákladem. Budeme rádi, pokud se vám náš projekt zalíbí, když jej podpoříte na odkazu výše, kde se také o knize dozvíte více. Stejně tak nám pomůže, pokud budete sdílet odkazy a informovat své známé, přátele a kolegy o našem projektu. Děkujeme!

Jak obléci pračlověka

Každý z nás má jistě vlastní představu o tom, jak vypadali lidé v pravěku.Tyto představy bývají ovlivněné ilustracemi z dobrodružných knih, filmy a seriály. Málokdo má možnost dozvědět se více o současném stavu poznání vývoje odívání. Občasný průnik informací formou ojedinělého článku o novém vědeckém objevu na informačních portálech popřípadě sociálních sítích informovanosti příliš nepomáhá, protože nebývá často zasazen do kontextu.Tyto stránky jsou přehledem vývoje odívání a vzhledu lidí v prehistorii vytvořený na základě odborné specializace a mnohaleté práce autorů webu, stručný přehled pro všechny zájemce z řad laické i odborné veřejnosti. Kromě výše uvedeného nabízejí také široké spektrum služeb z oblasti rekonstrukcí oděvů, výstav zaměřených na textilnictví a odívání v minulosti a vzdělávacích či volnočasových aktivit.

 

Služby

Výstavy

Navrhneme vám scénář a dle zájmu i zrealizujeme výstavu na téma odívání a textilnictví v pravěku až středověku, eventuelně zaměřenou také na experiment v archeologii. Pomůžeme s hledáním vizuální podoby pravěku a pravěkých lidí na vašich výstavách.

Baví nás také vymýšlet různé doprovodné aktivity, metodické pomůcky, či pracovní listy.

 

Výukové programy a přednášky

Pro základní školy, muzejní a volnočasové instituce nabízíme výukové programy zaměřené na každodennost v pravěku a antice.

Kurzy řemeslné, výtvarné, zážitkové

Nabídka kurzů šitých Vám na míru – od rozdělávání ohně, přes staré řemeslné techniky, až po zážitek z procházky krajinou s lovcem.

Knihy a didaktické pomůcky

Kniha Oblékání pravěku, omalovánky, vystřihovánky a navnazení na knihu právě vznikající.

Odborné expertízy

Provádíme odborné analýzy fragmentů textilu, včetně mikroskopického snímkování, rozboru textilního materiálu a rekonstrukce.

Obchod

Repliky a rekonstrukce pravěkých artefaktů s možností objednat, nebo domluvit výrobu dle vlastní předlohy.

Lovíme v historii

Kniha

Populárně naučná kniha "Oblékání pravěku" je psána jazykem vhodným pro laickou veřejnost, ale může být cenným přehledem pro profesionální archeology a muzejníky.

Kniha je členěna do osmi kapitol. Sedm z nich povídá příběhy o oblékání lidí z různých epoch, od dob lovců a sběračů až po raný středověk, tedy historii odívání zhruba třiceti tisíc let. Osmá kapitola ukazuje čtenáři vývoj tvorby a konstrukce bot. Text je doprovázen řadou černobílých ilustrací nálezů souvisejících s oděvem a fotografiemi možných rekonstrukcí. Ty vznikaly průběžně od roku 2009 a byly zachyceny hledáčkem fotoaparátu několika různých tvůrců. I ti se podíleli na vzniku díla – svým jedinečným pohledem na předmět focení. Každý tvůrce vnesl do rekonstrukce oděvu a jeho zachycení svůj náhled a uchopení celého tématu.

Kniha vypráví, jak mohla vypadat oděvní kultura pravěku, jak se vyvíjela, měnila v detailech i celku a také mizela. Rozhodně není dogmatická. Nebylo v moci této publikace rozebírat do všech detailů množství kultur, které se na našem území v průběhu pravěku vyskytovaly, ani to ostatně nebylo jejím cílem. Byli bychom rádi, aby ve vás vyvolávala otázky, měnila úhel vašeho pohledu na minulost, na naše prapředky, dovedla vás k touze po poznávání.

Aktuálně z facebooku

Spolu s listopadovými mlhami se blíží také vydání naší knihy "Po nitkách do minulosti". Její součástí jsou návody na výrobu pravěkých textilních výrobků. Těšíte se, až budete během dlouhých zimních večerů vytkávat třeba tuhle krásnou stuhu z Halštatu?

Foto D. Martinová. ... Více ...Méně

Otevřít na Facebooku

Kdo jsme

Kontaktujte nás