Výstavy

Nevěsty z jiných světů. Cizinky v nás.

Tisíce let historie pohledem žen, které odešly za největší změnou svého života.

 

Připravujeme putovní výstavu o osudech šesti žen, dob, kultur. Společným prvkem je, že všechny zvolené ženy ve svém životě zažily něco, co jim výrazně změnilo osud. Opustily místo, kde se narodily  a dostaly se do prostředí nového, často dosti vzdáleného nejenom geograficky, ale také kulturně. Vybrali jsme osudy, o kterých máme tolik informací, že ve vyprávění o kulturách, hrobech a artefaktech uslyšíme úryvky příběhů osobních a lidských.

Tímto Vám chceme nabídnout možnost zapůjčení výstavy. K dispozici bude od března 2019, o případném dřívějším pronájmu je možné jednat. Pro umístění výstavy je potřeba prostor nejméně 60 m². Cenové nabídky na vyžádání.

Co dostanete k dispozici:

  • 6 paravánů tvořících výstavní kóje poskládaných z informačních panelů, které vypráví příběhy jednotlivých žen. Snažíme se, aby panely byly hodně vizuální, jejich velkou část zabírají velkoformátové fotografie, ilustrace nebo mapy. Některé panely jsou nahrazeny prvky, které aktivizují návštěvníka, např. možností učesat si vlasy podle dobových zvyklostí, nebo nahlédnout do relikviáře;
  • 6 figurín, bílých soch s odlitou hlavou a končetinami, které typově odpovídají pohřbeným ženám, pečlivou rekonstrukci jejich oděvu. Všechny oděvy jsou šity v ruce z materiálů odpovídajícím původním nálezům. Při výrobě rekonstrukcí pro nás bylo důležité zachovat maximální možnou autentičnost, proto jsme pracovali vždy s doložitelnými materiály a vycházeli ze soudobých poznatků o vývoji odívání a textilnictví.Důraz byl kladen také na přesnost replik oděvních doplňků a šperků.
  • instalaci výstavy – výstavu k vám dopravíme a poskytneme vám plnou podporu při její instalaci, nebo celou výstavu nainstalujeme ve vašich prostorách, samozřejmě i s následnou deinstalací a odvozem;
  • propagační materiály, tiskovou zprávu, fotografické podklady k propagaci na sociálních sítích, horizontální a vertikální baner k vyvěšení v exteriéru;
  • smlouvu o výpůjčce, smlouvu o pronájmu nebo jinou variantu vztahu podle vašich potřeb.

Nabízíme možnost objednat si doprovodný program – přednášky, workshopy, módní přehlídku a podobně, shodně jako možnost prodeje našich knih v muzejním obchodě (jak v komisním, tak přímém prodeji). Zároveň jsme schopni vytvořit a dodat další vhodné suvenýry pro prodej v muzeu. Při jejich tvorbě vždy dbáme na přidanou hodnotu v podobně didaktického zpracování.

V době zahájení výstavy neplánujeme vydání katalogu, ale v případě většího zájmu počítáme s možností ho vytvořit.

Termíny

termínrezervacemístoorganizace
2019 / březenpředběžná rezervaceVysoké Mýto
2019 / dubenpředběžná rezervaceVysoké Mýto
2019 / květenvolný termín
2019 / červenvolný termín
2019 / červenecvolný termín
2019 / srpenvolný termín
2019 / zářívolný termín
2019 / říjenvolný termín
2019 / listopadvolný termín
2019 / prosinecvolný termín
2020 / ledenvolný termín
2020 / únorpředběžná rezervacePřerovMuzeum Komenského v Přerově
2020 / březenpředběžná rezervacePřerovMuzeum Komenského v Přerově
2020 / dubenpředběžná rezervacePřerovMuzeum Komenského v Přerově
2020 / květenpředběžná rezervacePřerovMuzeum Komenského v Přerově
2020 / červenpředběžná rezervacePřerovMuzeum Komenského v Přerově
2020 / červenecpředběžná rezervaceBlanskoMuzeum Blanenska
2020 / srpenpředběžná rezervaceBlanskoMuzeum Blanenska
2020 / zářípředběžná rezervaceBlanskoMuzeum Blanenska
2020 / říjenvolný termín
2020 / listopadvolný termín
2020 / prosinecvolný termín

Autor výstavy: Mgr. Kristýna Urbanová

Spoluautoři: Jan Půlpán, Mgr. Viktoria Čisťáková, Mgr. Sylvie Odstrčilová Ph.D., Mgr. Veronika Puhačová Ph.D., Mgr. Rastislav Korený Ph.D.

Fotografie: Daniela Martinová, Tomáš Chlup

Grafická úprava: MgA. Michal Puhač

Výroba replik: Ing. Radek Lukůvka, Mgr. Barbora Bernartová, Bc. Tereza Bílková, Petr Ondroušek, Jan Půlpán, Mgr. Kristýna Urbanová, Rudolf Kočár, DiS.

Návrhy a kompletace oděvů: Mgr. Kristýna Urbanová

Modelky: Hana Macháčková, Mgr. Viktorie Čisťáková, Ema Jurgová, Mgr. Barbora Bernartová, Bc. Tereza Bílková, Zuzana Horáčková.

 

 

 

 

 

Divoké jídlo

V roce 2019 budeme intezivně pracovat na zpracování výstavy a vydání knihy „Divoké jídlo“, bližší informace o výstavě přibudou na našich stránkách ve druhé půli roku 2019. K zapůjčení bude od počátku roku 2020.

 

 

Návrhy výstav na míru

Navrhneme vám scénář a dle zájmu i zrealizujeme výstavu na téma odívání a textilnictví v pravěku až středověku, eventuálně zaměřenou také na experiment v archeologii.

Baví nás také vymýšlet různé doprovodné aktivity, metodické pomůcky či pracovní listy pro výstavy.

Potřebujete doplnit výstavu či stálou expozici rekonstrukcí oděvů lidu kultur dob dávno minulých? Přemýšlíte nad oživením archeoparku vhodnými oděvy pro lektory či dokonce návštěvníky?

Rádi vám navrhneme možné varianty, doporučíme vhodný postup nebo i vyrobíme odpovídající rekonstrukce či repliky. Nabízíme:

Návrh

 Soubor obsahuje písemnou rešerši, nákres rekonstrukce, doporučený postup výroby včetně použitelných materiálů. Návrh bude předán elektronicky, obrazová část ve vhodném tiskovém rozlišení.

Cena dle náročnosti a počtu rekonstrukcí dohodou.

Realizace oděvu

Při výrobě je pro nás důležité zachovat maximální možnou autentičnost, proto pracujeme vždy s doložitelnými materiály a vycházíme ze soudobých poznatků o vývoji odívání a textilnictví. Na naši práci se podívejte v rubrice Portfolio.

Cena je různá dle náročnosti a rozsahu zakázky – neváhejte nám napsat!