Výukové programy a přednášky

Pro základní školy, muzejní a volnočasové instituce nabízíme výukové programy zaměřené na každodennost v pravěku a antice. V současné době nabízíme tyto programy:

 

Život posledních lovců

Klíčová slova: doba kamenná – mezolit – pazourek – lov a sběr

RVP: Člověk a společnost. Dějepis – Nejstarší civilizace, kořeny evropské kultury – antické Řecko a Řím; střední Evropa a její styky s antickým Středomořím.

Pomůcky: žáci nepotřebují nic, než zvídavé dotazy

Délka trvání: 90 minut, dvě vyučovací hodiny

Obsah:

Hodinu a půl trvající pásmo přednášky a promítání věnované životu v mezolitu. Desetiminutový film poskytne základ pro následnou diskuzi. Součástí programu je také prohlídka rekvizit použitých při natáčení. V programu se zaměříme na podrobnosti každodeního života v době kamenné. Mezolit je zajímavé období, kdy způsob lidského života vychází z tradic konce doby ledové, ale v podmínkách klimatu mnohem vlhčího a teplejšího. Zemědělská revoluce ještě nedorazila, proto lidé žijí jako lovci a sběrači. Nezanechali po sobě příliš památek, což vedlo k domněnce, že jich v Evropě příliš nebylo. Novější výzkumy však naznačují, že bychom jen těžko našli místo, kde se tito lidé nepohybovali. Připravte si záludné dotazy na podrobnosti z jejich života. Co pro svůj život potřebovali? Jak najdeme důkaz o přítomnosti člověka, který se tu před 9000 lety zastavil rybařit? Jak vypadala krajina, ve které se pohybovali? Čistili si zuby? Kolik měli dětí? Chodili nakupovat? Společně zkusíme hledat odpovědi.