Katalog „Haute Couture 0 – 600 AD“ (2009)

Katalog, doprovázející výstavu „Poslední Germáni v Čechách“, která se konala od 14.5. do 06.09.2009 ve Východočeském muzeu v Pardubicích, si bral za cíl ukázat široké veřejnosti, jakým způsobem se vyvíjela móda v oblastech obývaných germánským etnikem – tedy i v prostoru dnešní České republiky – od počátku letopočtu do století sedmého. Vznikl na základě výzkumu Kristýny Urbanové, podporovaném grantem GA UK „Oděv a textilní produkce v době římské a v době stěhování národů na území ČR“. Fotografie vytvořila lotyšská fotografka Guna Leite,žijící a tvořící v ČR.

Celý katalog k vidění on-line zde:

http://www.archeologienadosah.cz/sites/default/files/haute_couture.pdf