Knihy a didaktické pomůcky

Kniha Oblékání pravěku

Populárně naučná kniha "Oblékání pravěku" je psána jazykem vhodným pro laickou veřejnost, ale může být cenným přehledem pro profesionální archeology a muzejníky.

Kniha je členěna do osmi kapitol. Sedm z nich povídá příběhy o oblékání lidí z různých epoch, od dob lovců a sběračů až po raný středověk, tedy historii odívání zhruba třiceti tisíc let. Osmá kapitola ukazuje čtenáři vývoj tvorby a konstrukce bot. Text je doprovázen řadou černobílých ilustrací nálezů souvisejících s oděvem a fotografiemi možných rekonstrukcí. Ty vznikaly průběžně od roku 2009 a byly zachyceny hledáčkem fotoaparátu několika různých tvůrců. I ti se podíleli na vzniku díla – svým jedinečným pohledem na předmět focení. Každý tvůrce vnesl do rekonstrukce oděvu a jeho zachycení svůj náhled a uchopení celého tématu.

Kniha vypráví, jak mohla vypadat oděvní kultura pravěku, jak se vyvíjela, měnila v detailech i celku a také mizela. Rozhodně není dogmatická. Nebylo v moci této publikace rozebírat do všech detailů množství kultur, které se na našem území v průběhu pravěku vyskytovaly, ani to ostatně nebylo jejím cílem. Byli bychom rádi, aby ve vás vyvolávala otázky, měnila úhel vašeho pohledu na minulost, na naše prapředky, dovedla vás k touze po poznávání.

Kniha Po nitkách do minulosti

Momentálně vyprodáno

Naše druhá populárně - naučná kniha vás provede umem a krásami pravěkého textilnictví. Dozvíte se vše o výrobě tkanin v pravěkém světě a najdete v ní také množství nápadů a návodů pro řemeslnou tvorbu.

Je vhodná pro čtenáře se zájmem o historii, tradiční řemesla nebo enviromentální problematiku. Může sloužit jako pomůcka pedagogům,ať už jako doplněk výuky dějepisu nebo jako inspirace k plánování rukodělných volnočasových aktivit.

Kniha je koncipována a dělena na kapitoly cyklicky dle jednotlivých ročních období, podle kterých také nesou jména:

Kapitola první - Zima - je charakterizována pojmem “Přástky”. Přástky neboli společné předení textilní suroviny začínaly v novověku tradičně po svátku svatého Martina (11. listopad) a končily okolo čtvrté postní neděle (přibližně konec března). Jejich obsahem bylo spředení nashromážděné suroviny do úhledných nitek. Kapitola kombinuje informace získané z dobových písemných, obrazových i archeologických pramenů a je doprovázena bohatou obrazovou dokumentací a návody.

Kapitola druhá - Jaro - nese název “Střiž” podle úkonu, kterým byla ovcím snímána jejich zimní vlněná ozdoba. Ale vypráví i příběhy dalších surovin užívaných v minulosti ke tkaní. Shodně jako předchozí kapitola i tato je doprovázena bohatou škálou citací, ilustrací a návodů na tvoření.

Kapitola třetí - Léto - je v duchu “Sklizně barev”. Barevnost pravěkých výrobků byla výraznější, než si myslíme. Kapitola čerpá nejenom z antických barvířských receptářů, ale také z moderních chemických analýz archeologických nálezů a je doplněna o manuály vycházející z vlastní zkušenosti a experimentů.

Vyvrcholením knihy je kapitola čtvrtá - Podzim - v níž jsou čtenáři předloženy “Plody práce”. Osm spoluautorek v jednotlivých podkapitolách popsalo svou zkušenost s tvorbou tkanic od přípravy suroviny přes úpravu nití a barvení až po samotný proces vytkávání vzorů se všemi úskalími, které je během této cesty potkaly. Všechny podkapitoly obsahují závěrem manuál “Jak na to”, v rámci něhož čtenář najde nejenom rozkres vzoru a navlečení destiček spolu s popisem práce a výčtem použitých nástrojů (ty se také liší dle období i užité techniky práce), ale také obrázky tkanic z líce i rubu a odkazy na literaturu a weby, které by mohly poskytnout doplňující informace.

Info

Název: Po nitkách do minulosti. Stuhy tkané rokem.

ISBN 978-80-270-2920-4

Kristýna Urbanová a kolektiv (Jan Půlpán, Lucie Broncová, Veronika Mikešová Puhačová, Sylvie Odstrčilová, Viktoria Čisťáková, Michaela Míkovcová, Barbora Bernartová a Tereza Bílková).

Fotografie: Daniela Martinová, Lukáš Zavřel, Daniel Bek, Radim Vaňous, Jan Půlpán, Jana Lohnická

Ilustrace: Kristýna Urbanová

Grafická úprava: Michal Puhač

1 vydání, 500 ks

Tisk: H.R.G. spol. s r.o., Svitavská 1203, 570 01 Litomyšl, IČO: 47471611, DIČ: CZ47471611

Objednávka

Cena: 500,- Kč (plus poštovné a balné pro ČR 100,- Kč; pro zahraničí dle domluvy)

Platba: převodem na účet (údaje k platbě budou zaslány fakturou po potvrzení objednávky, v níž nám, prosím, uveďte vaše jméno a adresu)

Objednávat můžete na e-mailu nebo formulářem níže.

jakoblecipracloveka@gmail.com

Knihu zasíláme po uhrazení do sedmi dnů pomocí služeb České pošty, nebo lze využít pobočky Zásilkovny. Ve druhém případě nám, prosím, napište, která pobočka je pro vás ideální:

https://www.zasilkovna.cz/pobocky

Info

Název: Oblékání pravěku

Autoři: Kristýna Urbanová , Jan "Tonda" Půlpán

Počet stran: 196

Formát: 235 x 330 mm

Počet ilustrací: 152

Počet fotografií: 85

ISBN: 978-80-270-0809-4

Rok vydání: 2016

 

Objednávka

Cena: 300,- Kč (plus poštovné a balné pro ČR 100,- Kč; pro zahraničí dle domluvy)

Platba: převodem na účet (údaje k platbě budou zaslány fakturou po potvrzení objednávky, v níž nám, prosím, uveďte vaše jméno a adresu)

Objednávat můžete na e-mailu nebo formulářem níže.

jakoblecipracloveka@gmail.com

Knihu zasíláme po uhrazení do sedmi dnů pomocí služeb České pošty, nebo lze využít pobočky Zásilkovny. Ve druhém případě nám, prosím, napište, která pobočka je pro vás ideální:

https://www.zasilkovna.cz/pobocky

pokud preferujete zaslání přes Zásilkovnu
O kolik kusů máte zájem?
O kolik kusů máte zájem?