Soubor oděvů pro muzejní objekt u archeoparku Chotěbuz – Podobora (2015).

Soubor čtyř oděvů pro vstupní objekt do archeoparku Chotěbuz – Podobora, který spadá pod Muzeum Těšínska, byl vytvořen na zakázku. Jednalo se o dva oděvy z období halštatu a dva oděvy raného středověku – vždy o muže a ženu. Návrhy rekonstrukcí byly prací Kristýny Urbanové. Látky pro rekonstrukce vzhledu halštatských obyvatel Čech vznikaly pod rukama Romany Lobodové. Na tvorbě oděvů se kromě „pračlověků“ podílely také D. Novohradská a L. Pelinková z Chocně.