Germánská žena z Třebusic (2018)

Možný vzhled germánské ženy ze druhého století, pohřbené u Třebusic, navrhl a realizoval ateliér Jak obléci pračlověka pro výstavu „Nevěsty z jiných světů. Cizinky v nás“ v roce 2018. Výroba látek Rudolf Kočár, DiS., repliky šperků Ing. Lukůvka. Fotila Daniela Martinová, modelka Hana Macháčková.