Zakázka pro archeopark „Živá archeológia“ (2014)

Realizování zakázky kolekce oděvů od období paleolitu po raný středověk pro vznikající archeopark Živá archeológia“ v Hanušovciach nad Topľou.

Autorem návrhů, textového souboru i kreseb je Kristýna Urbanová.

 

Realizátorský tým čítal další osoby, podílející se pod dohledem autorky na vzniku a výzdobě oděvů:

Kristýna Urbanová (kolorované kresby návrhů, nákresy střihů, text, nákup materiálu, expedice, tvorba střihů, vedení pracovníků, šití, výšivky, barvení, tkaní aj.), Jan Půlpán (nákup a svoz materiálů, expedice, pravěká obuv aj.), Dagmar Novohradská (šití), Eliška Kvěchová (šití, vyšívání – doba laténská), Blanka Zelená (barvení, šití, vyšívání, oplétání – doba bronzová), Miloš Bernart (raně středověká obuv), Tereza Bílková (šití – raný středověk), Terezia Mazakova (šití, výšivky – raný středověk, velmož), Brano Smetana (šití – doba laténská), Romana Lobodová (ručně tkané látky, www.rucnitkani.cz), Monika Gregorová (vinuté perle, http://keramikasklo.webnode.cz/ ), Petr Ondroušek ( laténská spona).