Pár z období kultury se zvoncovitými poháry (2016)